Tässä osiossa käsitellään mökkien puurakentamista ja rakennustekniikoita. Hirrenveistoperinteen vaaliminen on noussut tärkeäksi tekijäksi kelomökkien rakentamisessa.

Osiossa pohditaan eri mökkityyppien hyviä ja huonoja puolia ja perehdytään mökkityyppien muutokseen, joka on tapahtunut vuosikymmenten saatossa.