Hirsimökkejä on moneen lähtöön

Höylähirsimökkejä tehdään tehtaissa

Puinen mökki voi olla tehty hirrestä, laudasta tai niin sanotusta kevythirrestä, joka on nykyaikainen ratkaisu rakentamisessa. Hirsimökkejä on monenlaisia: voi olla höylähirsi- tai pyöröhirsimökkejä. Hirsimökkiä kuvaa se, että sen kulmissa on salvokset, joilla hirret on liitetty toisiinsa.

Koneellisen tehdasvalmistuksen myötä yhä useampi uusi mökki on tehty höylähirrestä. Pyöröhirsimökit ovat myös usein tehdasvalmisteisia ja niiden pinta on myös tasaiseksi höylätty.

Kelomökki on veistetty

Kelomökkiä ei voi valmistaa tehtaassa, vaan se pitää veistää paikan päällä tai veistämössä. Koska kelo on luonnollinen materiaali, jossa on epätasainen pinta, sen käsittelyyn tarvitaan kirvestä ja moottorisahaa.

Kelomökin salvos onkin paljon työläämpi kuin tehdastekoisen pyörö- tai höylähirsimökin salvos. Se, missä höylähirttä muotoillaan jyrsimellä tehtaassa, kelohirttä taltutetaan moottorisahalla useimmiten ulkona. Lisäksi kelomökin hirret täytyy niin sanotusti varata vara-nimisellä työkalulla.

Tämä tarkoittaa päällekkäisten kelohirsien välisen raon muotoilua siten, että niiden saumasta tulee tiivis. Kelomökkien tekoon tarvitaankin perinteistä hirrenveistotaitoa, koska valmistusta ei voi koneellistaa. Siksi hirrenveistotaito tulee säilymään Suomessa, koska kelomökki on mökkien kuningas, ja esimerkiksi Lappi on täyttynyt mökeistä, joista osa on varsinaisia kelolinnoja.

Laudasta tehdyt mökit olivat tyypillisiä 1960- ja 1970-luvuilla

Lautamökkien runko tehdään lankuista, useimmiten niin kutsutuista kakkosnelosista. Lautamökkikin ajaa asiansa eli siinä voidaan mökkeillä, mutta viihtyisyyden kannalta hirsimökki on parempi. Lautamökkejä on tehty paljon 1960- ja 1970-luvuilla, ja niitä on vieläkin paljon käytössä. Useimmat leirintäalueiden mökit ovat edelleen lautamökkejä, mutta niissäkin on alettu siirtyä hirsirakentamiseen.

Ihmiset ovat nykyään valmiimpia maksamaan laadusta ja viihtyisyydestä, koska luontoelämyksestä halutaan helpompi ja ongelmattomampi. Mökkikulttuuri on muuttunut 1970-luvusta, jolloin tyydyttiin vaatimattomiin ratkaisuihin.

Mökkejä verrataan nykyään hotellihuoneisiin

Mökkien vuokraajat saattavat verrata mökkien hintoja hotellien hintoihin ja varustelutasoon. Siksi mökeissäkin alkaa nykyään olla lähes samat mukavuudet kuin hotellihuoneissa. Tarjonta on kuitenkin moninaista, ja myös yksinkertaisia mökkejä on saatavilla. Airbnb-vuokrauspalvelu on tuonut markkinoille suuren määrän yksityisiä mökkejä, joiden taso vaihtelee laidasta laitaan.

Hirsimökki on monesti tae tietylle tasolle, mutta niitäkin on moneen lähtöön. Kelomökki on jo melko varma osoitus korkeasta laadusta.