Mökkeily paljastaa työntekijöiden todelliset roolit

Työpaikkojen esimiehet miettivät usein, kuinka lisätä tiimin ryhmähenkeä tai kuinka muodostaa uusia, toimivia tiimejä. Mökkeily on hyvä keino näihin. Kun työntekijöille varataan mökki luonnosta, se tarkoittaa rentouttavia aikoja luonnon parissa. Kaiken lisäksi myös työnteko maistuu paremmalta luonnonhelmassa.

Tiimien ryhmähengen vahvistaminen

Rentoutuspäivät mökissä on hyvä konsepti mille tahansa työpaikalle lisätä tiimien yhtenäisyyttä ja ryhmähenkeä. Mökkeilyssä on aina sellaista erilaista, yhteistä tekemistä, joka lujittaa tiimin yhteishenkeä eri tavalla kuin työpaikalla ollessa.

Mökkeilyssä työntekijä tulee huomaaman kollegoistaan erilaisia luonteenpiirteitä kuin mitä tavallisessa työpäivässä esimerkiksi toimistolla tulee ilmi. Luonnossa työntekijä uskaltaa olla rennompi ja humoristisempi.

Arkiaskareet koetinkiviä

Ruoanlaitto yhdessä on erilainen ponnistus, joka lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kaikki ovat avuliaita ja empaattisia, jotta yhteinen ateria saadaan kunnialla tehtyä. Jokaiselle löytyy yleensä tehtävää ja jokainen voi olla jonkin asian ekspertti.

Osallistuja saattaa huomata, että kollega on hyvä kuorimaan perunoita, tai että hän on hanakka tarttumaan pöydällä odottaviin vihanneksiin. Mökkeilyssä korostuukin vapaaehtoinen uhrautuminen toisten hyväksi, mikä on omiaan lujittamaan tiimin yhteishenkeä.

Saunassa paljastuu uusia asioita

Saunominen on olennainen osa suomalaista mökkeilyä. Saunassa voi ottaa esille asioita, joita ei muuten tulisi käsiteltyä ollenkaan. Siksi tiimipäivät mökissä on hyvä keino esimiehelle kuulostella tiimin mielipiteitä ja ongelmia, jotka muuten jäisivät pimentoon. Tiimiläinen uskaltaa avata suunsa helpommin luonnossa, koska hänellä ei ole enää työpaikan rooli niin vahvasti päällä.

Luonto paljastaa luontaiset johtajat

Kun halutaan tehdä uusia tiimejä, mökkeily antaa myös siihen hyviä mahdollisuuksia, koska mökkeilyssä henkilöistä tulee esille sellaisia puolia, joita ei työoloissa saisi selville. Siksi mökkeily onkin kuin vapaa vyöhyke, jolla ihmisistä on poistunut työpaikan rajoitteet. Kesämökkiä ei turhaan kutsuta suomalaiseksi onnelaksi, jossa suomalainen elää vapaata elämää.

Koska mökkeily vapauttaa rajoitteista ja näyttämönä on suomalainen luonto, uusien tiimien rakentaminen sen avulla on hedelmällistä. Esimies voi pian huomata, kuka on ulkotöissä tai nuotion teossa se, joka ottaa johdon. Tämän voi päätellä myös ruoanlaitossa: jostakin henkilöstä tulee luontaisesti askareen johtaja, jota muut kuuntelevat.

Mökkeily antaa siis eväät ihmisten piiloarviointiin tavalla, josta voi vain unelmoida työpaikalla.